Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Семинар за успешно партньорство

28 май 2009, Четвъртък | 13:10

Финансиран проект от ЕС

Награди в ОДК   На 26 и 27 ма й в Спа хотел „Олимп” Велинград се проведе двудневен семинар на проект „Сътрудничество между читалищата и бизнес организациите- модел за успешно партньорство”, изпълняван от Индустриална стопанска организация Пазарджик в партньорство с Народно читалище „Развитие”, Пещера и Народно читалище „Будители”, Септември.

   Лектори и модератори на кръграта маса бяха Светлан Карталев и инж. Цветанка Радина, изпълнителен директор на Индустриална стопанска организация, пазарджик и ръководител на проекта.

   Г-жа Радина отговори на няколко въпроса , с което внесе по-ясна  представа по проекта „Сътрудничество между читалищата и бизнес организациите- модел за успешно партньорство”:

Семинар Европейски Съюз- Какво представлява проектът?
Г-жа Радина: Настоящият проект се изпълнява с финансова помощ на първата открита процедура на Оперативна програма  „Административен капацитет”- ОПАК . Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от Държавния бюджет на Република България, чрез ОПАК.

- От какъв вид естество е този проект?
Г-жа Радина” През декември 2007 г.с първата открита процедура проектът бе спечелен. Изпълнението му започва от февруари 2008 г. Общата цел на проекта е повишаване на капацитета на структурите на гражданското общество в област Пазарджик за активно партньорство с местната власт при разработване и изпълнение на местните политики.

- Каква е основната цел?
Г-жа Радина” Повишаване на капацитета за комуникация с администрацията чрез повишаване на знанията и уменията на екипите на неправителствени организации.;
Повишаване квалификацията  на гражданското общество; Повишаване на административното обслужване за постигане на ефективен диалог.

Семинар ЕС- Как постигате целите си?
Г-жа Радина: Водеща организация и изпълнител на Проекта е Индустриалната стопанска Организация- ИСА, гр. Пазарджик. Периодът за изпълнение на Проекта е от  6-ти февруари  2008г. до 6-ти юни 2009 г.

- Каква е основната дейност на ИСА?
Г-жа Радина: Основната дейност е повишаване административния капацитет на организации и сдружения на предприемачите в Панагюрище. В процес на развитие на Проекта  са обучени над 70 човека от тези общности. В обучението се разгледаха” работа в екип, изучаване на английски език, работо с интернет сайтове, популяризиране на дейността на Проекта , стратегическо планиране.

- Каква е целта на организираните семинари?
Г-жа  Радина: Дават се възможности към кандидатстване към Европейските фондове и партньорство с Организацията. Този семинар е кръгла маса за мониторинг за дйността на местната власт. Бих казала, че черешката на тортата е изработването на 13 сайта в рамките на бюджета.Обхватът на целевата група, към който са ориентирани дейностите по настоящия проект включва представители на читалищата и сдруженията  на бизнеса от област Пазарджик- щатни и нещатни сътрудници от 11 общини на територията на Областта.

Семинар за успешно партньорство- Как се подбират участниците в семинара?
Г-жа Радина: Първоначално общините участват с едно читалище и техните представители преминават през основно обучение на базата на предварително анкетиране.Участниците в този семинар са поканени  с предварително писмо до съответните институции, представители на читалища, бизнеса, общините и др. местни структури на държавните институции и НПО. Има представители на две неправителствени организации.

- Проектът се финансира  изцяло от ЕС. Какво друго можете да ни кажете?
Г-жа Радина: Ръководител на държавната администрация е Мария Дивизиева , с която се работи много точно. Правим отчитане на дейността , след което ни въстановяват разходите.

- Как стимулирате участниците в този семинар?
Г-жа Радина:  За участиците е осигурена нощувка и храна по време на семинара и транспорт от гр. Пазарджик.

Семинар ЕС Велинград- Какво включва програмата на семинара?
Г-жа Радина:  В предварителната програма на семинара са включени 8 основни теми:
1. Откриване на Проекта и представяне на програмата на семинара
2. Дискусия : Защо да има мониторинг на местната власт от гражданското общество?
3. Законодателни нормативни възможности.
4. Нормативна база за разпореждане с общинското имущество и разходване на бюджета.
5. Система за социално партньорство.
6. Модели за мониторинг и сътрудничество.
7. Омбудсманът и обществените посредници.
8. Дискусия и споделяне.

- Какви са очакваните резултати?
Г-жа Радина: Оценка на състоянието и нуждите на целевата група; изграждане на нова визия и активно поведение на гражданското общество; създаване модели за устойчиво развитие на структурите на гражданското общество.

Величка Лазарова

Коментари

Идеята и замисъла на този проект са много добри и от изключителна важност за гражданското общество.По този начин хората получават необходимите знания,подобряват уменията си и повишават квалификацията си !

#1 орхидея в Петък, 29 май 2009 08:23

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:

 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени