Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Център за специална образователна подкрепа -Велинград/ЦСОП/

21 август 2017, Понеделник | 12:37 | образование

Център за специална образователна подкрепа -Велинград/ЦСОП/

Със Заповед № РД – 14 - 276 на Министъра на образованието и науката от 20.07.2017 година  Помощно училище „Драган Манчов“ се преобразува в ЦСОП – Велинград. През няколко предходни  година изминахме един интензивен и успешен период  за преобразуване. Индикатори, по които сме работили и бяхме проверени и оценени от няколко институции, са: състояние на  материално-техническата база и оборудване, наличие на необходими специалисти и нивото на тяхната компетентност, креативност, иновативност, умение за професионално взаимодействие в екип и мултиинституционално сътрудничество, мотивация и готовност за дейността в условията на ЦСОП, умения за работа в мултикултурна образователна среда и работа с родители.

Отличен резултат от оценките ни беше обявен от г-жа Грета Ганчева - директор Дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН. РУО И РПППО- Пазарджик в своето становище също отбелязаха готовността на ПУ да се преобразува в ЦСОП.  Помощно училище „Драган Манчов“ приключва дейността си и дава начало на нова институция „ Център за специална образователна подкрепа – град Велинград“, който ще функционира в съответствие с Чл. 49, ал.2 от ЗПУО.

 

Мисия на ЦСОП - Велинград:

Осигурява педагогическа и психологическа подкрепа за:

1. Оптимално развитие на силните страни и способностите;

2. Коригиране и компенсиране на обучителните затруднения;

3. Постигане на очакваните резултати от обучението;

4. Стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална

Реализация;

5. Разработване и/или прилагане програми за подкрепа и обучение на семействата на децата и учениците, които се обучават в центъра;

 

Визия:

Центърът за специална образователна подкрепа функционира във връзка и взаимодействие с общината,  институциите  в системата на предучилищното и училищното образование, със специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността, с родителите.

 

Центърът за специална образователна подкрепа Велинград ще извършва:

1. Диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и

ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на

приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им

потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа;

2. Педагогическа и психологическа подкрепа;

3. Прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и

учениците, които се обучават в ЦСОП;

4. Обучение на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна

възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална

квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.

5. Може да организира и да предоставя допълнителна подкрепа на деца и  ученици със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и в училища чрез включването им в групи за терапевтични и рехабилитационни дейности в Центъра за специална образователна подкрепа и ресурсно подпомагане.

 

ПРЕДИМСТВАТА НА ЦСОП:

-          Малък брой на ученици в групите

-          Организиране на гъвкав обучителен процес индивидуално, според потребностите и възможностите на ученика, неговия напредък и постигнатите резултати.

-          Използването на специализирани иновативни методики и образователни програми, системи, обучителни технологии, информационни технологии и софтуерни програми.

-          Обучени специалисти: учители – специални педагози, психолог, логопед, рехабилитатор, терапевти и други специалисти при необходимост

-          Защитена, подкрепяща и достъпна архитектурна среда, технически средства, специализирано оборудване и дидактически материали. Центъра разполага със специализирани кабинети за обучение и терапия:  Монтесори, Арттерапия, Сензорна стая, Трудотерапия и грънчарство, Логопед, Психолог, ЛФК и кинезитерапия, Мултисензорна стая на открито, Стая за родители,

-          Осигурено безплатно: закуска, обедно хранене и  превоз на учениците.

     

Основна образователно-възпитателна ценност е постигане на  високо ниво на адаптивност и самостоятелност на нашите ученици. Те ще бъдат насочвани върху избора и определянето на собствените си лични и социални цели, върху развиването на силните си страни, за да бъдат способни да ръководят живота си, съобразно тези цели.

Елена Канлиева

Директор на ЦСОП- Велинград  

Коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени