Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Гласуваха бюджета на общината за 2019

07 февруари 2019, Четвъртък | 18:46 | прессъобщение

Местният парламент гласува бюджета на общината за 2019 г., както и изменения и допълнения в Наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ

На  редовното заседание на Общински съвет-Велинград наред с останалите точки в дневния ред  на гласуване беше подложен и приет Бюджет- 2019 г. Друга точка, която породи обществен интерес, касаеше изменението и допълнението на Наредбата по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на Общински съвет - Велинград.

Проектобюджетът, изготвен от екипа на общинска администрация, беше представен на обществено обсъждане на 15.01.2019 г. Той беше детайлно разискван и на постоянните комисии към общинския съвет през седмицата и коригиран с техните предложения и забележки, където това беше възможно.

Бюджет-2019 г. е изготвен в съответствие с всички нормативни изисквания и в законово установените срокове,  в условията на действащ план за финансово оздравяване (по смисъла на Закона за публичните финанси) и в условията на ограничена ликвидност, дължаща се на наследените задължения към доставчици и кредитори. В допълнение на това затруднено положение, в което оперира общината през последните няколко години, през 2019 г. са падежите и на няколко заема – към ПУДООС, ФЛАГ ЕАД и Министерство на финансите (безлихвеният заем по оздравителния план), на обща стойност от около 4.8 млн. лв. По прогнози на администрацията, заделянето на такъв финансов ресурс за погасяване на финансовите задължения в падеж, би попречило на общината да функционира нормално. Именно затова, по-рано този месец, беше отправено искане за безлихвен заем от Министерството на финансите по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси, което би позволило на общината да изпълнява поне нормалните си функции.

На фона на всичко това, бюджетът е съставен на база внимателни анализи и отразява визията на общинското ръководство за неговото изпълнение – ограничаване на разходите до най-необходимото за издръжка на администрацията и поддържане на нормалната дейност на общинските звена, в т.ч. детски градини, кметства, обществени и социални заведения и пр..

Капиталовата програма, която е част от общинския бюджет, също беше обсъдена детайлно на постоянните комисии към общинския съвет и коригирана в съответствие с направените предложения. През 2019 г. поддържането на уличната мрежа и подобряването на цялостната градска среда и условията за живот в община Велинград остават главен приоритет на общинското ръководство.

На същото заседание общинските съветници гласуваха изменения и допълнения в Наредбата по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, които бяха необходими за привеждането на тази наредба в съответствие с нормативен акт от по-висш ранг, а именно, Закона за местните данъци и такси, чиито последни изменения влизат в сила от 1 януари тази година. Въпросните изменения и допълнения касаят най-общо местния данък върху недвижимите имоти; върху превозните средства; върху наследствата; върху  придобиване на имущество чрез дарение или по възмезден начин.

Проектът за изменения в общинската наредба беше публикуван за обществено обсъждане на 18.12.2018 г. и беше неколкократно разглеждан с общинските съветници преди края на изминалата година. Също така, измененията и допълненията в Наредбата по чл. 1, ал. 2 бяха обект на обсъждане по време на заседанията на постоянните комисии към общинския съвет.

Обект на сериозни дебати, в които освен съветници се включиха и граждани, станаха внесените промени в данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства.

Общинският съвет прие най-ниската данъчна ставка от 5 промила върху данъчната оценка за облагане на жилищни имоти в населени места, включени в Списъка на курортите в Република България.

Относно облагането на превозните средства, самият дух на Закона се променя, така че тежестта на данъците да падне върху най-замърсяващите коли. Следва да се обърне внимание, че широко тиражираното мнение, че „данъците се вдигат“ е заблуждаващо и неточно – за много коли данъкът по новата формула ще е значително по-нисък. Засегнати от увеличението са автомобилите без ЕВРО-категория или с много ниска такава. По предложение на двете компетентни постоянни комисии към Общински съвет бе гласувано икономическият компонент във формулата за изчисляване на данъка върху превозните средства да бъде на минималните нива, определени в Закона за местните данъци и такси. За екологичния компонент бе приета средната допустима в закона граница, за да се постигне, доколкото е възможно, баланс на данъчната тежест между по-екологичните и по-неекологичните МПС в общината.

В най-кратък срок велинградчани ще имат достъп до електронен калкулатор за изчисляване на индивидуалния данък върху превозните средства на автомобилите си, достъпен на електронен адрес: https://cartax.uslugi.io/.

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 55, ал. 14 от Закона за местните данъци и такси базата за изчисляване на данъка върху превозните средства е информацията в регистъра, поддържан от МВР, т.е. информацията налична в талона на автомобила (за данъчни цели няма да важат, както досега, удостоверения за ЕВРО-категория и пр.)

Коментари

Няма коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени