Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Информация от РИОСВ за Закона за управление на данъците

12 януари 2017, Четвъртък | 15:04 | общество

Въвеждат се банкови гаранции и за площадките за събиране на излезли от употреба моторни превозни средства и електронно оборудване

С изменение на Закона за управление на отпадъците се въвеждат банкови гаранции и за площадките за събиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). До настоящия момент това задължение имаха притежателите на разрешителни документи за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ).

За контролираната от РИОСВ-Пазарджик територия са издадени 54 разрешителни, като от тях 17 са за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и други отпадъци, 48 са само за излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и 31 за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/. За 2016 година, при упражнeния контрол не са констатирани нарушения, свързани с банковите гаранции.

Съществените промени са в сила от 03.01.2017г. Задължените лица имат срок три месеца след тази дата да внесат банкови гаранции. Това задължение се  определя със Закона за изменение и допълнение на ЗУО, обнародван в бр. 105 на ДВ от 30.12.2016г. С промените се намалява размера на банковите гаранции за дейността с ОЧЦМ от 25 000 лева на 15 000 лева. Остава в сила гаранцията от 5000 лева за всяка площадка на дружеството. Същите са и размерите на банковите гаранции за дейност и площадки за ИУМПС и ИУЕЕО. Когато дружеството извършва дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.

Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. Те са част от документацията, която възложителите прилагат за издаване на разрешителния документ. При влязло в сила наказателно постановление, когато санкцията не е заплатена доброволно, банковата гаранция се усвоява до размера на вземането. 

Коментари

Няма коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени