Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Общината спечели нов проект

10 май 2011, Вторник | 23:03 | прессъобщение

Община Велинград отново спечели проект по европейските програми

На 03.05.2011 год. Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с  Решение № РД-02-14-947 одобри за финансиране проектното предложение на община Велинград „Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград” по схема  ВG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. Стойността на проекта е в размер на 500 000 лева, като продължителността на дейностите предвидени за реализация  е в рамките на 30 месеца. Общата цел на проекта  да се изработи интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград с времеви хоризонт до 2020 г., който да е насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми.

Кметът на Община Велинград Иван Лебанов определи проекта, като изключително важен за бъдещето на града и общината, тъй като интегрираните планове за градско възстановяване и развитие се разработват като изискване от Европейската комисия за по-ефективно усвояване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз. За периода 2014-2020 год. чрез оперативните програми се предвижда да бъдат финансирани само такива проекти за градско развитие, които са включени в и интегриран план за устойчиво градско развитие. По думите на господин Лебанов чрез реализацията на проекта ще се види кои са силните страни на града и ще се определи къде е най-подходящо да се вложат средства, за да се получи бърза възвращаемост и опазване на природната среда. Цели се де се разработят такива проекти, които да осигурят конкурентоспособност,  и същевременно да  спестят ресурси.

Вземайки под внимание, че  град Велинград е туристически център, неговото развитие е свързано с тази специфична област, то интегрираният план трябва да залага на тези силни страни и да предвижда мерки за тяхното развитие като предпоставки и фактори за повишаване на конкурентоспособността на града, заетост и просперитет на неговите жители. Интегрирания план се свърза с характерните особености на града. Затова е важно да се определят същностните специфични особености на територията и кое в развитието й ще допринесе за по-добро качество на живот. Проектът акцентира върху това, че след реализацията му, Велинград ще получи нов облик и ще стане по-добро място за живот и по-привлекателен център за инвестиции.

Коментари

Няма коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени