Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Oбщински плувен турнир Цветница

25 април 2016, Понеделник | 11:29 | прессъобщение

Oбщински плувен турнир Цветница

На 23 април 2016г. със съдействието Община Велинград на закрития плувен басейн „Антон Митров“ се състоя Общински плувен турнир „Цветница“. С огромно желание и спортен хъс участие в него взеха  68 деца, родени 2003г. и по-малки, от двата  велинградски плувни клуба ПК „Чепинец“ и ПК „Белмекен“. За своите постижения всички класирали се  от първо до трето място получиха медали.

 

 

 

25 м СВ.СТИЛ

2009 А

1. Христо Джонгалов                               Б              24.40

2. ЙОРДАН АТАНАСОВ                              Ч             31.38

 

2009

1. ЕЛИЦА ОВЧАРОВА                                 Ч             23.14

 

2008 Б

1.  НИКОЛАЙ БОЖАНОВ                            Ч             24.52

2. ТРЕНДАФИЛ МЕТОДИЕВ                       Ч             25.87

3. ДИМО МАНДАРЕВ                                  Ч             26.68    

4. ДАНИЕЛ ТЕРЗИЕВ                                 Ч             20.51

5. ГЕОРГИ ГЮЗЛЕВ                                    Ч             31.50

6.  МИРОСЛАВ МОТИШЕВ                           Ч            33.50

 

2008

1.  ПЕТРЕА ШУЛЕВА                                   Ч             18.97                                                                                  

2. МИЛА ЧОРБАДЖИЕВА                             Ч             19.20                                                                   

3. ВЕРОНИКА НИКОЛОВА                            Ч             24.52

4. ДАЛАС ВЕЛЕВА                                        Ч             26.40                                                                                  

5. ВАНЯ ТЕТИМОВА                                     Ч             29.60

6. Никол Алексиева                                    Б             34.50

                                                                                                                                                                           

200 м СВ. СТИЛ

2007 С

1. МАРТИН ТЮФЕКЧИЕВ                             Ч             3.33.90

2. ВАЛЕНТИН СТОЙНОВ                              Ч             3.42.63

    Емил Ризов  Б – ОТК.

 

2006 Д

1. АТАНАС ШУЛЕВ                                       Ч             3.30.00

2. ТОДОР ШАБАНОВ                                    Ч             3.35.46

3. ТРАЙЧО ЧОРБАДЖИЕВ                            Ч             3.37.72

4. ИВАН РЪДЖОВ                                        Ч             3.47.16

 

2006

1. ВАЛЯ ДЕБЕЛУШИНА                                 Ч            3.37.90                                                                                                            

2005

1. Борис Харизанов                                     Б             3.03.53

2. ИВАН ДОДНИКОВ                                    Ч             3.41.45                                                                               

3. Ангел Божков                                          Б             3.47.00

2005     

 1. ДОРОТЕА НИКОЛОВА                             Ч             2.52.34

2. Теодора Кръстева                                   Б             3.10.12                                                                               

3.  Мария Ангелова                                      Б             3.16.02

                                                              

25 м ГРЪБ

2009 А

1. Христо Джонгалов                                   Б             29.30

2. ЙОРДАН АТАНАСОВ                                  Ч             31.20

 

2009

3. ЕЛИЦА ОВЧАРОВА                                     Ч             24.90

 

2008 Б

1. НИКОЛАЙ БОЖАНОВ                                 Ч             26.50

2. ДАНИЕЛ ТЕРЗИЕВ                                     Ч             27.25

3. ДИМО МАНДАРЕВ                                      Ч             27.26

4. ГЕОРГИ ГЮЗЛЕВ                                        Ч             28.40    

5.ТРЕНДАФИЛ МЕТОДИЕВ                            Ч             29.70

6. МИРОСЛАВ МОТИШЕВ                               Ч             32.97

 

2008

1. ПЕТРЕА ШУЛЕВА                                        Ч             23.90                                                                                  

2. МИЛА ЧОРБАДЖИЕВА                                 Ч             24.04                                                                                  

3. ДАЛАС ВЕЛЕВА                                           Ч             26.03                                                                   

4. ВЕРОНИКА НИКОЛОВА                                Ч             26.47                                                                   

5. ВАНЯ ТЕТИМОВА                                         Ч             31.26                                                                                  

6. Илиана Добрева                                         Б             35.35                                                   

                                                                                                                                            

                200 СЪЧ.   

                2003                     

1.  ГЕОРГИ ЦЕЛЕВ                                           Ч             2.33.60

2. Димитър Смиленов                                     Б             2.49.21

3. Костадин Ачев                                             Б             2.59.13

                                                                                                                                                                           

2003

1. Ивана Цвеева                                               Б             3.09.00                                                                               

2. Андреа  Шаламанова                                    Б             3.22.04                                                                               

3. Дарина Гълева                                             Б             3.43.92

 

50 м ГРЪБ

2007

1. МАРТИН ТЮФЕКЧИЕВ                                   Ч             47.50

2. ЕДИЗ МЕТКОВ                                               Ч             48.70

3. ВАЛЕНТИН СТОЙНОВ                                    Ч             53.27

4. Емил Ризов                                                    Б             58.00

 

2006

1. ИВАН РЪДЖОВ                                              Ч             51.92

2. ТОДОР ШАБАНОВ                                          Ч             53.50

3. ТРАЙЧО ЧОРБАДЖИЕВ                                  Ч             55.20

 

2005

1. ВЕЛИЗАР ПАШОМОВ                                      Ч             53.69

2. Ангел Божков                                                Б             58.61

3. Александър Бошнаков                                  Б             1.00.49

4. Ангел Гидимарков                                        Б             1.01.10

               

2004

1. Кристиан Желязков                                      Б             52.35    

2. Васил Похлупков                                           Б             58.60                                                                   

               

2003     

1. Димитър Смиленов                                       Б             36.90

2. АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ                                     Ч             37.10    

3. Костадин Ачев                                               Б             40.05

4. Петър  Водев                                                  Б             41.00

 

2006                                                                                                                                    

1. ВАЛЯ ДЕБЕЛУШИНА                                       Ч             53.90                                                                                  

2. Елена Попова                                                 Б         1.12.50

 

2005     

1. ДОРОТЕА НИКОЛОВА                                     Ч             40.62                                                                                  

2. Атина Арнаудова                                            Б             43.81                                                                                  

3. Ивайла Каранейчева                                      Б             56.30

                                                                                                             

2004-2003

1. СОФИЯ НИКОЛОВА                                          Ч             38.46                                                                                  

2. Андреа  Шаламанова                                      Б             41.29                                                                                  

3. Лети Бучкова                                                  Б             44.26

 

 

25м БРУСТ

2007

1. Емил Юруков                                                  Б             34.40

2. Емил Ризов                                                     Б             36.16

3. Йордан Смиленов                                           Б             37.30

 

50м БРУСТ

2005

1. Борис Харизанов                                             Б             51.90

2. Александър Бошнаков                                    Б             1.12.58

Ангел Гидимарков                                               Б             1.24.12

               

2003     

1. ГЕОРГИ ЦЕЛЕВ                                                Ч             35.50                                                                                  

2.  Яким Митев                                                    Б             37.70

3. Добри Добрев                                                 Б             52.60

 

2005     

1. Теодора Кръстева                                          Б             55.01                                                                                  

2. Мария Ангелова                                              Б             58.60                                                   

3. Катя Бързакова                                               Б             59.80                                                                   

 

2003                                                                                                                                                  

1. Ивана Цвеева                                                 Б             43.30                                                                                  

2.  Анна Мария  Гагова                                       Б             46.27    

3. Дарина Гълева                                               Б             49.39                                                                   

               

 

25 м БЪТЕРФЛАЙ

2007

1. Йордан Смиленов                                          Б             32.00

2. Емил Юруков                                                 Б             33.48

3. Георги Гагов                                                  Б             35.14

 

50 м БЪТЕРФЛАЙ

2004

1. Кристиан Желязков                                      Б             1.02.78                

2. Васил Похлупков                                           Б            1.18.37                                                                                                             

2005

1. ИВАН ДОДНИКОВ                                           Б             48.20

2. Ангел Божков                                                 Б         1.07.00

                                                                                                                                            

2003     

1.  Димитър Смиленов                                       Б             34.00

2. Костадин Ачев                                                Б             36.16

3. Петър  Водев                                                   Б             41.91

 

2005     

1. Теодора Кръстева                                          Б             46.30                                                                                  

2. Катя Бързакова                                               Б             51.12                                                                                  

3. Мария Ангелова                                              Б             56.64                                                                                             

2004 2003

1. Ивана Цвеева                                                 Б             37.14                                                                                  

2. Андреа  Шаламанова                                      Б             44.56

3. Лети Бучкова                                                  Б             48.80

               

                                                                                                             

50 м СВ. СТИЛ

2007

1. МАРТИН ТЮФЕКЧИЕВ                                     Ч             40.87

2 . Емил Ризов                                                     Б             46.00

3. ВАЛЕНТИН СТОЙНОВ                                      Ч             46.90

4. Георги Гагов                                                    Б             47.66

5. Емил Юруков                                                   Б             48.88

 

2006

1. АТАНАС ШУЛЕВ                                               Ч             39.00

2. ТОДОР ШАБАНОВ                                            Ч             41.24

3, ИВАН СЕРГИЕВ                                                 Ч             43.01

4. ТРАЙЧО ЧОРБАДЖИЕВ                                     Ч             44.06

5. ИВАН РЪДЖОВ                                                 Ч             44.52

 

 

2005

1. Борис Харизанов                                              Б             39.11

2. ВИЛИЗАР ПАШОМОВ                                         Ч             47.12

3. Александър Бошнаков                                      Б             49.42

4. Ангел Гидимарков                                            Б             52.40

 

2004                                                                                                                   

1. Кристиан Желязков                                          Б             44.32

2. Владимир Атанасов                                           Б             55.47

3. Васил Похлупков                                               Б             59.80

 

2003     

1. ГЕОРГИ ЦЕЛЕВ                                                Ч             27.40                                                                                  

2. Петър  Водев                                                  Б             31.00

3. Яким Митев                                                     Б             31.50

4. АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ                                      Ч             31.56

5. Добри Добрев                                                 Б             40.00

 

2008

1. ПЕТРЕА ШУЛЕВА                                             Ч             44.19

 

2006     

1. ВАЛЯ ДЕБЕЛУШИНА                                        Ч             44.70                                                                                  

2. Елена Попова                                                  Б            1.02.00                                                                                    

 

2005     

1. ДОРОТЕА НИКОЛОВА                                     Ч             35.01                                                                                  

2. Атина Арнаудова                                            Б             41.10

3. Ивайла Каранейчева                                      Б             45.09                                                                                  

4. МАРИЯ ГЮЗЛЕВА                                             Ч             54.95

 

2004 – 2003

1. СОФИЯ НИКОЛОВА                                          Ч             34.13

2. Лети Бучкова                                                   Б             35.20

3. Анна Мария  Гагова                                         Б             37.85

Коментари

Няма коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени