Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Покана от Община Велинград за пресконференция

26 май 2014, Понеделник | 18:57 | прессъобщение

Покана за заключителна пресконференция по проект

На 27-ми май 2014г. в 11.00ч.в Община Велинград /малка зала/ще се проведе заключителна  пресконференция по проект

«Разкриване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж»,

 Община  Велинград

 

                         Договор: BG051PO001-5.1.04-0093-C0001 по схема за безвъзмездна финансова помощ ,,Помощ в дома”Проект „Разкриване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр.Вeлинград” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

Целевата група включена в проекта са : Лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

 

Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Брой лица включени в проекта: 35 безработни лица

56 са лицата  с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, получили социалните услуги по проекта.

 

 

Продължителносттaна проекта в месеци е  17 месеца;

Начало и край на проекта – 01-ви февруари 2013г. до 30-ти юни 2014г.

Обща стойност на проекта – 188 277лв.

 

Проектът инициира нов тип социални услуги, които са насочени към едни от най-уязвимите групи в общността. Тези услуги спряха настаняването в специализирани институции на възрастни хора/хора с увреждания/хора в неравностойно положение и те останаха в своята обичайна среда, като се  намали тяхната социална изолация. 

Дейностите по проекта бяха изцяло насочени към хората в неравностойно положение. Прилагането на тези услуги даде възможност на бенефициентите наравно с всички граждани да ползват правата си.

С настоящия проект се създаде  Звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда към Домашният социален патронаж гр.Велинград.

Реализирането на проекта даде нови възможности за комплексно задоволяване на потребностите на целевата група, чрез управление и планиране на услугите за всеки конкретен потребител в условията на единна организация, разполагаща с достатъчно управленски и професионален ресурс.

 Проектът взе предвид и надгради достигнат опит и взаимодействие в практиката на местно ниво по предоставяне на услугите “Домашен санитар”, “Социален асистент” и “Личен асистент”.

Всяка от дейностите се  осъществи  по максимално прозрачен и публичен начин така, че да даде възможност от една страна да стане ясно на всички заинтересовани страни, а от друга страна да се даде възможност за навременно включване на всяка от заинтересованите страни.

По проекта се формира Екип за  управление  на  Звено за услуги в домашна среда, което се състоеше от Ръководител, Координатор и Счетоводител - административен екип, който  разработи, утвърди и поддържа качествено процесът по предоставяне на услуги в домашна среда и повиши ефективността на изпълняваните дейности.

 

От 01-ви ноември 2014г. проектът ще премине към Община Велинград на бюджетна издръжка за период от 12 месеца. Очаква се, че през следващия програмен период 2014г. – 2020г. този вид дейности ще станат държавно делегирани, като част от услугите на Домашен социален патронаж. 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Велинград носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или АСП

Коментари

Защо не пишете за провала на бсп то бе

#1 в Вторник, 27 май 2014 17:53

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени