Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

"Когато сме заедно, сме силни и можещи"

21 октомври 2016, Петък | 09:07 | образование

Пресконференция на ПУ "Драган Манчов"

На 19.10.2016 г. в малката зала на община Велинград Помощно училище „Драган Манчов“ проведе пресконференция за представяне на ПРОЕКТ № БС-33.15-2-001/2016

КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО, СМЕ СИЛНИ И МОЖЕЩИ“, финансиран от ЦОИДУЕМ.

 Цели на проекта:

-Организация на иновативен, интерактивен, достъпен и увлекателен учебен процес и създаване на подкрепяща мултикултурна образователна среда за деца и ученици със СОП с различен етнически произход, развитие на базова и функционална грамотност;

Социализация на деца и ученици със СОП, формиране на комуникативни умения, преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси;

превенция за отпадане на учениците  от училището, работа с деца в риск и техните семейства и подкрепа за продължаване на образованието си в по-горен етап.

Планирани дейности: Допълнителни занимания по български език, подобряване на езиковите компетентности, формиране на базова и функционална грамотност.Квалификация на учители за работа в мултикултурна образователна среда, споделяне на добри практики. Работа с родители за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси, толерантност и приемане на различия, за разясняване на ценностните стойности на образованието в днешното време, повишаване мотивацията за учебен труд и продължаване на образованието работа с медиатори, местните лидери и доброволци за формиране на родителска общност, за превенция на отпадането и работа с рисковите групи. Методи: Извънкласни, извънучилищни дейности, интерактивни методи, кръгли маси, дискусии, семинари, различни видове терапии.

Очаквани резултати:

Проектните дейности ще спомогнат за преодоляване и решаване на идентифицираните проблеми, нуждите и потребностите на включената целева група.

Чрез формиране на родителска общност, изградени връзки на доверие със съдействието на ромските медиатори и лидери ще работим за повишаване на заинтересованост, мотивация и отговорност на родителите за получаване на образование на децата им, за недопускане на безпричинни отсъствия и ранно отпадане от училище.

Чрез кръгли маси, неформални беседи и дискусии, консултации със специалистите ще предотвратяваме и решаваме конфликтни ситуации и ще изграждаме толерантност и приемане на етнокултурни  различия.

На представянето присъстваха: г-н Кичиков-зам.кмет на община Велинград, г-жа Нанева-ст.есперт ОСО към РУО Пазарджик, г-жа Зинкова-директор дирекция ХСД, г-жа Жекова - ВрИД директор ДСП, г-жа Атанасова-директор ДЦДМУ, двамата здравни медиатори г-жа Камбурова и г-н Василев, родители и учители. Присъстващите дадоха висока оценка и определиха голяма социална значимост на проекта.

Работейки с деца със СОП от различен етнически произход и  социален статус, ние много добре осъзнаваме, колко е важно да формираме у нашите възпитаници съзнанието и поведението на гражданин.  Гражданската  отговорност е отличителен белег за осъзнаването себе си  като пълноценен гражданин, не зависимо от произхода си. Това не е универсалното лекарство, което ще ни избави от всички беди на съвременното общество и съвременната държава, но вероятно е необходимо условие, за да се справим с тях. Постепенно, чрез включването на деца от различен етнос в съвместни дейности, увлекателни, съдържателни и творчески, които спомагат за тяхното развитие и личностното им  израстване  можем да постигнем желания резултат. Работейки заедно в толерантна, доброжелателна мултикултурна образователна среда, с подкрепата на опитни педагози, ще преодолеем негативните стереотипи и нагласи, както и културните различията, запазвайки етническата и националната идентичност. Равнопоставеност, толерантност и уважение към всички етноси са базисни принципи, върху които се изгражда процеса на приобщаване.

Елена Канлиева

Коментари

Няма коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени