Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Приключи проект за енергийна ефективност на общински сгради

06 декември 2018, Четвъртък | 17:08 | прессъобщение

Приключи проект за енергийна ефективност на общински сгради

Приключването на проект:"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград”BG16RFOP001-1.001-039 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”,  финансиранпо Оперативна програмаРегиони в растеж”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, беше представен  на 06 декември 2018 год. от 10:00часа в Малка зала на административната сграда на Община Велинград, намираща се на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35.

На заключителната пресконференция присъстваха- Зам.-кметът на Община Велинград – Светла Томова,Тодор Янков-секретар на Община Велинград, инж. Вилиана Братанова— представител на фирма „Техно Строй България”ООД- изпълнител на дейностите по инженеринг, инж. Станислава Арсова-представител на Консорциум „НСН-ДИАМАНТ”– осъществяваща строителен надзор по време на строителството,  екипът за управление на проекта, гости и представители на медиите.

Всички присъстващи бяха запознати с постигнатите цели и резултати приизпълнението на проектните дейности.

Проектът:"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград”BG16RFOP001-1.001-039 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”,  финансиранпо Оперативна програмаРегиони в растеж”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие е на обща стойност 2 334 572.80 лв.,от които 1 948 095.28лв./85%/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 343 781.52 лв,/15%/ от национално съфинансиране.Срокът за изпълнение на договора е 24 месеца.

Изпълнени са основните проектни дейности:

  • Дейност 1:Организация и управление на проекта;
  • Дейност 2: Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация - Велинград";
  • Дейност 3:Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството;
  • Дейност 4:Провеждане на информационно – комуникационна кампания;
  • Дейност 5:Осъществяване на независим финансов одит и приключване на проекта.

Обектина интервенция по проекта са:

Административнитесградисобственост на община Велинград,с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35/нова сграда/ и  бул. „Хан Аспарух” № 56/стара сграда/.

Постигната е общата цел на проекта, а именно:повишаване наенергийната ефективност и достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в административнитесградина Община Велинград с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35 и бул. „Хан Аспарух” №56, чрез внедряване на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани, като задължителни в техническото и енергийно обследване на сградите.

Коментари

Няма коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени