Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Проект "Нови възможности за грижа"

22 януари 2016, Петък | 17:25 | прессъобщение

Проект "Нови възможности за грижа"

Община Велинград в качеството си на партньор на Агенция социално подпомагане, която е конкретен бенефициент  по проект „Нови възможности за грижа“,договор №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001по процедура за директно предоставянена безвъзмездна финансова  помощ 2014BG052014BG05M9OP001-2.2015.001„Нови алтернативи“ , ще осъществи подбор на медицински специалисти.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа“  ще се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба  №1 от 8 февруари 2011г и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Професионален медицински опит минимум 1 година

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Медицинските специалисти, които желаят да кандидатстват, подават Заявление (Приложение №1- Заявление за кандидатстване от медицински специалист по проект „Нови възможности за грижа“ ), заедно с документите, описани в приложението по настоящ адрес в Община Велинград от 22.01.2016г до 26.01.2016г. включително. В случай,че не са постъпили достатъчно заявления, срокът за прием ще бъде удължен  до 29.01.2016г.

Комисия, сформирана със заповед на кмета на Община Велинград,  провежда интервю с кандидатите, представили коректни  документи, едновременно с подаването им. В хода на интервюто кандидатите за медицински специалисти се информират за ангажиментите и основните им задължения, които са съобразени със заложените по проекта дейности за подкрепа, свързани с осигуряване на здравни услуги. Преценяват  се възможностите за ангажиране по проекта, съобразно основната трудова заетост на кандидатите и личните им качества чрез стандартизирано интервю с отворени въпроси.

В случай, че медицинският специалист е трудово зает, наемането му по проекта може да бъде осъществено чрез сключване  на договор  за услуга (граждански договор) при спазване на Закона за обществените поръчки или чрез втори трудов договор, при спазване на   разпоредбите на Кодекса на труда. Максимална трудова заетост до 80 часа.

Медицинските специалисти, които  не са трудово заети, могат да бъдат наети чрез договор за услуга (граждански договор) или трудов договор. Максимална месечна заетост до 168 часа.

Възнаграждението за извършването на здравните услуги предоставяни от медицинските специалисти, независимо от вида на сключения договор, е в размер на 4 лв. (четири лева) на час. 

Коментари

Няма коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени