Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Програма на ПП ГЕРБ -Велинград

30 септември 2015, Сряда | 20:37 | политика

Програма на ПП ГЕРБ за управление и развитие на Община Велинград

Община Велинград има нужда от промяна. Пътят на промяната минава  през формулиране на работещи решения за проблемите, които да доведат до реални и видими резултати.

Като отговорна политическа партия ние, от ПП ГЕРБ, сме подчинили своята стратегическа визия не върху добри пожелания и невъзможни обещания, а върху действия и решения, чието осъществяване е реално и възможно. Ние ще работим за това да променим начина на управление, да превърнем общината в добър стопанин и да създадем условия за икономически растеж и намаляване на безработицата. Реализирането на тези три стратегически цели е задължителната стъпка, както за подобряване на качеството на живот в общината, така и за развитието на туризма като ключов отрасъл в региона.

Вярваме, че със силната подкрепа на държавата и правителството и с помощта на гражданите на община Велинград необходимата промяна ще се случи.

 

1. Добро управление

 

Промяната започва с промяна на начина, по който се управлява общината. Необходимо е да се сложи край на порочните практики и да се постави ново начало, основано но принципите прозрачност, диалог и професионализъм. Има нужда от повишаване на доверието в институциите на местната власт и те да заработят в услуга на гражданите. Доброто управление е най – важното условие за решаването на икономическите и социалните проблеми на общината.

 

Прозрачност

Тримесечни отчети за дейността на кмета и администрацията.

Включване на гражданите  в контрола на изпълнението на общинските решения.

 • Законосъобразност при приемане и изпълнение на общинските решения.

 

Диалог

Организиране на отворени приемни  в различни квартали и населени места, в които гражданите ще могат да споделят своите проблеми и очаквания.

 • Организиране на широки обществени дискусии при формирането на общинската политика.

 

Професионализъм

Създаване на екип от млади, подготвени и амбициозни хора, които да се превърнат в гръбнака на общинската администрация.

 • Администрацията – служители на хората, а не на кмета.
 • Актуализиране и привеждане в действие на общинския план за развитие.

 

2. Велинград – чиста, светла и уютна СПА столица на Балканите

Време е общинското управление да започне да изпълнява своите основни функции и да се превърне в добър стопанин. Нуждаем се от целесъобразно и ефективно управление на бюджетните разходи, за да създадем уютна среда за гражданите и гостите на Велинград.

Категорично НЕ на изграждането на волфрамова мина

 • Изграждане на консолидирано сметище със съседните общини. Подобряване на ефективността на сметопочистването чрез повишаване на контрола на изпълнение на задълженията на фирмите концесионери.
 • Реконструиране на водопреносната мрежа и изграждане на пречиствателна станция
 • Подобряване на уличното осветление и изграждане на система за видеонаблюдение като допълнителен елемент за сигурността на жителите и гостите на града и общината
 • Изграждане и поддръжка на единна  информационна система на хотели, ресторанти  и културно-историческите забележителности,.
 • Изграждане на приют за бездомни кучета и безстопанствени животни.
 • Приоритетно внимание към поддържането на зелените площи и паркове
 • Специален статут  и стратегия  за езерото Клептуза
 • Възстановяване и грижа за общинските бани, чешмите с минерална вода и топилата в Чепино
 • Решаване на проблема с Културния дом
 • Изграждане на общински спортен комплекс - игрища,тенис кортове и възстановяване на минералния басейн.
 • Оздравителен план за общинската болница.

 

3. Икономически растеж и финансова стабилност.

Туризмът е ключовият отрасъл за икономически растеж и общината трябва да поеме своята роля и отговорност за неговото развитие, като го превърне в приоритет на управлението. За да се изпълни със съдържание емблемата СПА столица на Балканите към туристическия продукт е необходимо да бъдат приобщени и околните на Велинград села. 

Община Велинград е сред най – задлъжнелите български общини. Лошото състояние на публичните финанси и липсата на визия за икономическото развитие на региона са едни от главните пречки, както пред развитието на местния бизнес така и пред сериозния инвеститорски интерес. Имаме нужда от нова финансова и икономическа политика насочена към стимулиране на местните предприемачи, създаване на добър инвестиционен климат и ефективно използване на всички възможности за европейско финансиране. Това ще доведе до повече заетост и повишаване на стандарта на живот.

 

 • Приоритетно подобряване на инфраструктурата в общината и улесняване на връзките между населените места с цел задълбочаване на стопанската интеграция между града и околните населени места. Приоритетно доизграждане на околовръстният път.
 • Изграждане на работещ модел на публично частно партньорство, в който предимство ще имат местните фирми, притежаващи необходимия капацитет за извършване на съответната дейност.
 • Насърчаване на биоживотновъдството, биоземеделието и билкопроизводството чрез безвъзмездно предоставяне на общинският поземлен фонд с помощта на европейски програми.
 • Финансов одит на общината и разумно и ефективно управление на парите на данъкоплатците
 • Юридически одит и преразглеждане на неизгодните и неизпълнявани договори
 • Превръщане на общинските фирми в реални търговски дружества и строг контрол върху тяхната дейност

 

Общинското ръководство на ПП ГЕРБ проведе множество срещи с представители на изпълнителната власт, на които представи своите решения за развитието на общината. Получихме пълна подкрепа и уверение, че с помощта на европейските фондове и националните финансови програми нашите намерения ще бъдат реализирани.

ПП ГЕРБ поема политическия ангажимент за изпълнението на поставените цели на основата ясна и принципна политическа подкрепа и  широко обществено доверие.

Време е за работещи решения и видими резултати за община Велинград.

Време е за промяна.

 

 платена публикация

Коментари

Няма коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени