Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Информация от РИОСВ за резервати

07 ноември 2015, Събота | 09:31 | общество

Заключителна пресконференция на РИОСВ-Пазарджик за резултатите от проект за устойчиво управление на резервати

Резултатите от проект „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, Мантарица”, „Беглика” и „Дупкатабяха представени журналисти. РИОСВ-Пазарджик е бенефициент по този проект. Целта на включените дейности е опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерватите в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик.

Присъстващите бяха запознати с постигнатите резултати. Разработени са четири плана за осигуряване на устойчиво и дългосрочно управление на резерватите „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”. След разработването им РИОСВ  получи обстойна информация за състава и състоянието на горите, на флората и фауната в резерватите, установи процесите, които се развиват в екосистемите, проучи възможностите за развитие на туризъм с оценка на рисковете. При теренните проучвания, в резерват „Мантарица” бяха регистрирани редките видове трипръст кълвач и пернатонога кукумявка. И двата вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие и са с ограничено разпространение, а пернатоногата кукумявка е включена в Червената книга на България с категория „уязвим”. И двата вида са представители на бореалната фауна, разпространени в България високо в планините и то с единични находища. Обитават стари иглоистни гори, предпочитайки смърча. Установяването им е доказателство, че те все още се срещат на територията на резерват „Мантарица”, макар и с ниска численост.


Други ползи от реализирането на проекта : благоустрояване и обезопасяване на четири пътеки за посетители, довело до по-голяма посещаемост на резерватите. Изготвени са информационни материали, които популяризират защитените територии в област Пазарджик. Създаден е сайт на проекта http//rezervati.riewpz.org/, който разкрива потенциала на екосистемите и биологичните видове в четирите резервата в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик.


Проектът е одобрен за финансиране по приоритетна ос 3„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007г. – 2013г.” Общата му стойност е 415 000 лв.

Коментари

Те българите избягаха от България, хората се притеснили за трипръстият кълвач и пернатоногата кукумявка....

#1 трипръст кълвач в Неделя, 08 ноември 2015 21:05

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени