Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Учебната 2015-2016год.за общински училища и детски заведения

04 септември 2015, Петък | 17:37 | прессъобщение

Учебната 2015-2016год. за общински училища и детски заведения

Действащата училищна мрежа в Община Велинград осигурява образование според държавните образователни изисквания и обхваща детски градини, училища и обслужващи звена.Местната власт е отговорна за предоставяне на образователни услуги в общинските детски градини, училища и обслужващи звена, които се финансират от и чрез общинския бюджет.  За осигуряване на нормален учебен процес за учебната  2015 / 2016 година от експертите в администрацията са подадени всички необходими данни по съответните процедури за финансиране и прилагане на системи за разпределяне и контрол при усвояването на финансовия ресурс от учебните заведения, за формиране на паралелки, както и са осигурени със съответната организация важни училищни дейности – учебна документация, учебници, организиране на транспорт, както и осигуряване на финансиране за пътуващите ученици и учители.

В съответствие със сроковете и изисквания в нормативните документи са осигурени дейностите в защитени и средищни училища – транспорт, целодневно обучение и др.

През учебната 2015/16 година в целодневни детски градини са обхванати 877 деца в 39 целодневни групи. Към ЦДГ „Еделвайс” има сформирани 3 полудневни групи със 66 деца за децата от кв. Анезица  Яслените групи към ОДЗ са 3, в които са записани 56 деца под 3 годишна възраст.

След промените, свързани с отделянето на Община Сърница, учебната 2015/2016г. ще започне в  10 основни училища / ОУ /, 4 средни общообразователни училища / СОУ/ и 3 професионални гимназии. Броят на учениците в общинските училища за учебната 2015/2016г. е 3644 в 179 паралелки. Броят на учениците в първи клас е 420. Най – много първокласници ще приеме ОУ „ Н.Рилски „ – Велинград / 72 /, а най- малко първокласници  – 9 деца, са в ОУ „ в. Левски „ – Грашево.

По отношение на децата с увреждания в училища и детски градини се прилага ресурсното подпомагане и интегрирането им в масовата образователна система. За тази учебна година   обхванатите деца със СОП в ДГ са 24, а в училищата са 86. За обучението на децата със специални образователни потребности допълнително се финансират дейности по обучението им, които са в размер на 34 980лв.

В съответствие с правомощията си Общината осигурява и контролира предучилищното възпитание и подготовка на децата в детските градини, обхвата на подлежащите на задължително обучение  2 години преди постъпване в първи клас и до 16 годишна възраст, финансирането на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по образованието, здравното обслужване и сигурността на децата и учениците, условията за училищно хранене, спорт и транспорт. В съответствие с тези изисквания общината провежда образователна местна политика, съобразена със специфичните условия и обективни фактори. регионалната специфика на града и околните селища, които определят брой училища, брой деца, брой паралелки,  брой детски градини и др. Решават  се въпроси, свързани с материално-техническата база и нейното обновяване, териториалната организация на образователната дейност, кадровото им обезпечаване и обхванатите деца.

Ежегодно Общински съвет одобрява съществуването на самостоятелни маломерни и слети паралелки и ги дофинансира като изпълнява разпоредбите на Наредба № 7. Сумата за бюджет 2015 е в размер на 7 440 лв.

За осигуряване на задължителното обхващане  на 5 и 6 годишните деца две години преди постъпване в първи клас, за децата в малките населени места са осигурени полудневни групи към училищата, в които са обхванати 254 деца.

Детските заведения работиха през месец юли и август с намален капацитет, като режимът беше съобразен с посещаемостта през летните месеци.

Ежегодно в бюджета на общината се отделят значителни средства за дофинансиране на издръжката на детските заведения – основно за хранене,отопление и поддържане на материалната база в добро състояние.

В Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2015г. са осигурени 30 000лв. за ремонт и подмяна на котела за отоплението на ЦДГ „ Детски рай" – Велинград, 4 000лв. за ремонт на отоплителната инсталация в ЦДГ „ Пролет" – Драгиново, както и 28 000лв. за ремонт на филиала към ЦДГ „ Еделвайс". Ремонтите са възложени и няма да се нарушава нормалният ритъм на работа в детските заведения.

Относно въведените такси с последните промени в Наредба за определянето и администрирането на местните  такси  се запазиха преференциалните такси за брой деца от едно семейство, както и за деца със заболявания и деца сираци. Съобразявайки се с влошената социалната и демографска обстановка  – рязко намаляване на жизнения стандарт на населението, разширяване на бедността, повишаване на безработицата и разширяващи се процеси на социална изолация на малцинствата, които пряко рефлектират върху децата, диференцирането на таксите подпомага семействата при отглеждането на децата. До месец септември 2015г. от тези преференции са се възползвали общо 84 семейства.

Коментари

Няма коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени