Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Върнати за ново обсъждане решения на общинските съвети в Пазарджик и Ракитово

15 ноември 2016, Вторник | 17:14 | общество

Областният управител върна за ново обсъждане незаконосъобразни решения на общинските съвети в Пазарджик и Ракитово

Със Заповед на областния управител Гинче Караминова се връща за ново обсъждане Решение №211 на общински съвет Пазарджик относно възлагане управлението на социалната услуга „Домашен социален патронаж“, местна дейност, на външен доставчик.  В приетото решение е определен максимален месечен размер на разходите на един потребител на социалната услуга в размер на 109.58 лв., но липсват данни дали това е реалната издръжка на едно лице ползващо социалната услуга „Домашен социален патронаж“, както изрично е записано в чл. 86, ал.2  от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/. Решението е в противоречие и с чл.92 от ЗМДТ, където е посочено, че доставчикът на социалната услуга се задължава да начисли, събере и внесе в общинския бюджет таксите заплащани от потребителя до 25- число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Мотивите за връщането от областния управител на посоченото решение са по отношение на неговата законосъобразност. В жалбата на група общински съветници, с която сезират областния управител за същото решение са посочени мотиви касаещи по-скоро неговата целесъобразност.

Със Заповед на областния управител Гинче Караминова се връща за ново обсъждане и решение №278 на общински съвет Ракитово относно разпореждане с общинско имущество – продажба чрез публично оповестен неприсъствен конкурс на имоти-частна общинска собственост. От решението и приложените към него материали е видно, че в имотите - общинска собственост, предмет на продажба чрез публично оповестен конкурс, съществуват сгради, които са собственост на „БТК“ АД по силата на нотариален акт, което е в противоречие с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/. Процедурата изисква продажбата да се извърши от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на законно построените в имота сгради.

Заповедите на областния управител са публикувани на сайта на областна администрация Пазарджик. Върнатите за ново обсъждане решения не влизат в сила и следва да бъдат преразгледани от общинските съвети на Пазарджик и Ракитово.

Коментари

Няма коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени