Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

За родители с деца със специални потребности

20 юли 2017, Четвъртък | 13:47 | образование

За родители с деца със специални образователни потребности

На 14.07.2017 година, в хотел „Витоша“- гр. Велинград, се проведе работна среща, организирана от Асоциацията на родителите на деца със синдром на Даун, с участието на преподавателите от ПУ „Драган Манчов“:  г-жа Тамара Маргова, на длъжност ЗДУД в училището, г-жа Мария Божанова, на длъжност психолог, г-жа Емилия Кадьова и г-жа Мария Кюлюмова , на длъжност специален педагог, г-жа Мария Ангелакова, на длъжност логопед. Тема на срещата беше „Диагностична, корекционна и терапевтична работа със „слънчевите деца“, както наричат децата със  синдром на Даун, заради тяхната доброта, желанието и готовността за контакт с околните. Родителите бяха запознати с дейността на Център за специална образователна  подкрепа (ЦСОП), в които се преобразуват Помощните училища в страната:

-           допълнителната подкрепа, която ще се предоставя в ЦСОП на учениците със СОП и множество увреждания, като най-вече се акцентира върху терапиите, като нова функция на ЦСОП. В ЦСОП – град Велинград се предлагат различни видове арттерапия, трудотерапия, хипотерапия, хидротерапия, кинезитерапия и грънчарство.

-           Демонстрираха се иновации в обучението: Система Маккуери „Малки стъпала“ за родители на деца до пет годишна възраст с изоставане в развитието,  метод Нумикон, ПЕКС система и други методи и похвати.

-          вниманието на родителите се акцентира върху възможността да запишат децата си на следобедните занимания в ЦСОП, занимания по интереси на учениците със СОП, вече интегрирани в масовите училища.

-           Психолога презентира своя модел на психо-социална подкрепа и работа по конкретен случай. Запозна присъстващите с тестове, методики, похвати и работни материали, които прилага в ежедневната си работа.

-          Логопедът презентира акцентите в своята работа и даде ценни съвети на родителите за логопедични занимания с децата им в домашни условия. Запозна присъстващите с подпомагащи масажи, които дават добри резултати и подготвят звукопроизношението и артикулацията в по-следващ етап.

Г-жа Мария Кюлюмова, запозна присъстващите с проекта, по който работи ЦСОП, като член на  Българска Асоциация за Деца с Интелектуални затруднения (БАЛИЗ - гр. Велинград), отнасящ се до приобщаването на лицата със СОП в общността, интегрирането и социализацията им. Осъществяване на желанията им и възможностите за подкрепен труд в защитени социални работилници, залегнало в новия проекто - закон на социалното министерство за хората с увреждания. На родителите се разясни процеса на организиране на подкрепяща мрежа за лицата с увреждания и как работи тя.

Участниците в срещата споделиха проблемите си с приобщаването на деца със СОП в масовото училище. Този процес е успешен само там, където има подготвени специалисти, подкрепяща среда и необходими условия. Заниманията на учениците със СОП в Центрове за специална образователна подкрепа имат свои предимства:

-          По – защитена среда, съобразена с индивидуални особености на всяко едно дете със СОП;

-          Прилагането на специални методи, дидактични материали, технологии и системи за работа, съобразени с индивидуалните потребности на всеки ученик, което не е възможно в условията на масово училище;

-          Обучени, опитни  специалисти: специални педагози, психолог, логопед, терапевти, които владеят методики и могат да осигурят необходимата подкрепа според индивидуалните нужди на ученици със СОП, множество увреждания, аутистичен спектър.

Добре дошли при нас, в Център за специална образователна подкрепа. Ние сме готови да предоставим всичко необходимо за обучението и развитието на деца и ученици със СОП, за да  отговорим на Вашите очаквания: необходими специалисти, съвременна материално-техническа база, достъпна архитектурна среда. Чрез новото строителство в нашия Център ние увеличихме броя на учебните стаи, кабинети  и спортни съоръжения.

Коментари

Няма коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени