Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

„Зелена и достъпна градска среда във Велинград”

11 януари 2013, Петък | 22:04 | прессъобщение

Община Велинград входира проекта „Зелена и достъпна градска среда”

На 11.01.2013г. Община Велинград входира  проекта „Зелена и достъпна градска среда в град Велинград” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”,Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция наиска”Схема за безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”.Общият размер на основните обекти на интервенция в 4 851 479,26 лв., а на допълнителните е 335 435,48 лв.

Целта на общинското ръководство е чрез реализирането на проекта  да се повиши качеството на живот и да бъдат създадени условия и възможности за икономическо и социално развитие в град Велинград, като център на агломерационен ареал, чрез подобряване на физическата и жизнената среда за осигуряване на устойчива, екологична и достъпна градска среда, както и подобряване на физическата среда в агломерационния ареал на град Велинград,  повишаване на безопасността и сигурността на градската среда, подобряване на екологичните характеристики и възможностите за отдих на жителите и гостите на града, чрез обновяване на зони за отдих и зелени площи, създаване на условия за достъп на хората с увреждания и интегриране на групите в неравностойно положение включително ромите.

Обектите, които подлежат на интервенция по проектаса следните:

* основни обекти на интервенция

Обект 1:бул. „Съединение;ул. „Братя Маврикови0;ул. Димитър Благоев и Площад „Македония” в Чепино

Обект 2:Парк „Гарата” в Чепино

Обект 3:Парк под ОУ „Неофит Рилски” Обект 4: Парк  пред Фреша – УПИ ІІІ -7285, кв. 660

Обект 5:Парк пред ОДЗ „Слънчице

Обект 6:Парк „Триъгълна градинка” в Центъра

 

* допълнителни обекти на интервенция

 

Обект 1:  Парк „Сярна баня”

Обект 2:  Парк на народните будители /изгорялото училище в Каменица/

 

В процеса на предвидените за реализация СМР ще бъдат изпълнени дейности за подобряване на физическата среда в града чрез: реконструиране и рехабилитиране на настилките на уличната мрежа, изграждане на система от велоалеи, интегриране на групите в неравностойно положение, повишаване на сигурността и безопасността на градската среда, повишаване на енергийната ефективност чрез изграждане на енергоспестяващо улично осветление. При реконструиране на зелените площи се предвижда максимално запазване и увеличаване на дървесната и храстова растителност. Предвидени са нови растителни видове - дървета, храсти и многогодишни цветя, които да допълват зелените площи  и пешеходната зона през всички сезони.

            След реализирането на проекта ще бъдатрехабилитирани и благоустроени паркови зони, места за отдих и зелени площи на територията на града;реновирани пешеходни направления по основни улични артерии в град Велинград ;подменени елементи на улично и декоративно осветление в зони за отдих;подобрен достъп за хора с физически увреждания;ще бъде създадена благоприятна среда за интеграция на малцинствените групи;10 100 кв.м. паркова площ и зелени площи рехабилитирани и благоустроени; ще бъдат изградени или рехабилитирани6 620  квадратни метра пешеходни и велоалеи, тротоари45 000квадратни метра реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа; ще са рехабилитирани и благоустроени паркови зони, места за отдих и зелени площи на територията на града;ще саподменени елементи на декоративно осветление в зони за отдих;ще бъдеподобрен достъпът за хора с физически увреждания;ще бъде създадена благоприятна среда за интеграция на малцинствените групи иобщо4 640 кв.м. паркова площ и зелени площи ще бъдат рехабилитирани и благоустроени.

Коментари

Прави се само в Чепино! А в Каменица само символично!

#3 ееижи в Вторник, 15 януари 2013 09:47

Павенце тук,павенце там,кинти яко аз ще ям.Асфалт за вас не знам дали ще има,но павенца далавера за мене пак ще има.Стотици хиляди в кеш,пък народа нека пали свещ.

#2 иван лебан в Неделя, 13 януари 2013 20:05

Много добре,дано се реализира! То и сега има просторни тротоари,но не са за пешеходци,а за коли.Здрави хора не могат да ги ползват,камо ли инвалиди!?И то в центъра,най-вече зад ,,Здравец''.Коя ли инстанция във Велинград отговаря за това?В другите градове въвеждат ред,но при нас...

#1 Eли в Събота, 12 януари 2013 16:14

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени