Обяви

Обяви в категория Услуги

Изпратена от: Дима Димова - 2021-07-03 16:38:36

Специализирани Презентации на Високо Професионално Ниво на Български, Английски и Руски език Дима Димова - 0899936701

Изпратена от: Дима Димова - 2021-07-03 16:37:00

(ONLINE) Превод от Руски на Български език на Книги, Филми, Видео-клипове, Публикации, Статии и др. Дима Димова - 0899936701

Изпратена от: Дима - 2021-05-16 22:52:06

(ONLINE) Преводи от Руски на Български и от Български на Руски Език

Изпратена от: Дима - 2021-05-16 22:51:38

(ONLINE) Изработка на Реферати, Дипломни, Курсови работи, Казуси, Проекти и др. на Български език

Изпратена от: Михаил Алексиев - 2021-04-20 16:34:02

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ”ЕВРО-ЛАБ” (електро-физична лаборатория) Измерване и узаконяване на електро инсталации, физични фактори на работната среда, подготовка на документи за АКТ 16 за въвеждане на сгради в експлоатация; -Електроизмервания: Съпротивление на защитни заземителни уредби; Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби; Импеданс на контура “Фаза-защитен проводник“; Съпротивление на изолация; Защитни прекъсвачи: допирно напрежение, време на изключване; -Физични фактори на работната среда: Микроклимат в работна и битова среда: Температура на въздуха; Скорост на движение на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Изкуствено осветление: в работна и битова среда - осветеност; -Шум в работна среда: Дневно ниво на експозиция на шум; Върхово ниво на звуково налягане; Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шум; -Шум в помещения на жилищни и обществени сгради: Еквивалентно ниво на шум; -Климатични и вентилационни инсталации: Скорост на движение на въздушния поток; Дебит на въздушния поток; -Курсове за придобиване квалификационни групи по безопасност на труда. обл. Пазарджик, гр. Пазарджик, ХОТЕЛ ТРАКИЯ, Пазарждик, пл. Възраждане, стая 330 , тел: 0884610504

МАЛКИ ОБЯВИ

iko

Автомобили [68]

iko

Имоти [114]

iko

Работа [82]

iko

Услуги [198]

iko

Разни [162]

 

За връзка с нас:

Email Листа:

* Запишете имейла си в този списък, за да получавате имейл при новини и нови публикации

Email: ekip@gradvelin.com
Skype: My status Grad.velin
ICQ: 368355330 
 

Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под всякакъв начин без изричното съгласие на авторите.

© 2009 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени