Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Кръгла маса на Помощните училища от страната

19 декември 2014, Петък | 14:30 | образование

„Добри практики при обучението и възпитанието на учениците с множество увреждания“

Кръгла маса на помощните училища от страната

Член 23 от Конвенцията за правата на детето постановява:

1. Държавите - страни по Конвенцията, признават, че дете с умствени или физически

недостатъци трябва да води пълноценен и достоен живот в условия, които осигуряват

достойнството му, поощряват самостоятелността и улесняват активното му участие в обществото.

Всички деца със СОП имат нужда от интегриране, за да съумеят да формират себе си като субекти, усвояващи пълноценно човешките норми за комуникация в обществото. Това се осъществява чрез изграждането във всека една приемаща образователна институция на функционираща подкрепяща среда, която включва в себе си подходяща архитектурна и социално–битова база с възможности за прилагането на индивидуални образователни програми, със специализирани учебно-технически пособия и апарати, дидактически материали и помагала. Процесът на включване на деца със специални образователни потребности в масовите училища не трябва да е стихиен, неплавен, и „на всяка цена“. Децата със специални образователни потребности определено създават предизвикателства пред съвременната образователна практика, което налага търсенето на добре обмислени, адекватни и ефективни решения.  Единствено в условията на специализирано училище могат да бъдат покрити образователните нужди на учениците със СОП, множество увреждания и на децата с нарушения от аутистичния спектър. Организирането и структурирането на учебното пространство, визуалната подкрепа, необходимото оборудване с корекционно-развиваща насоченост, разнообразието от дидактични материали е от изключително важно значение. Провежданата  учебно -възпитателна и корекционна дейност  в помощното училище дава възможност за прилагане на диференцирана педагогика, съобразена с индивидуалните потребности и възможности на всяко дете. Индивидуалния подход позволява да не бъдат изключвани от образователния процес деца, за които общоприетите способи на корекционно въздействие се оказват неефективни. Благодарение на индивидуалния подход става възможно развитието и на децата с тежки и множество нарушения чрез друго, достъпно за тях съдържание на обучението, чрез специфично темпо  и организация, чрез използване на специални методи и похвати. Помощното училище днес е съвременна иновативна образователна институция, която построява дейността си според европейските норми и стандарти, която се бори да заеме важно място и активна гражданска позиция в обществото.

Към това становище стигнаха представителите от помощните училища от цялата страна на Кръгла маса, организирана от РИО Пазарджик с домакин -  ПУ „Драган Манчов“ – Велинград, която протече под мотото „Добри практики при обучението и възпитанието на учениците с множество увреждания“.  Форумът бе открит от началника на РИО – Валентина Кайтазова и воден от старши експерт Боряна Консулова. Провеждането на таково мероприятие  за обмяна на опит, споделянето на успехи и постижения в национален мащаб има огромно познавателно,  мотивиращо и стимулиращо значение за всички участници. 

Коментари

Няма коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени